Volvo Cars Gent - Opbouw picking zone foam box

Op vraag van de klant hebben we een picking zone + automatisatie ontworpen in de beperkte ruimte welke beschikbaar was. We hebben hiervoor een stalen constructie opgebouwd vanaf de betonnen gewelven van de bouw dusdanig dat er geen ruimte verloren gaat op de werkvloer zelf. Vanaf deze constructie zijn er verschillende uitsprongen voorzien voor het installeren van afmelders. Bijhorend aan dit project hebben we een kast ontworpen om 16 blauwe boxen te stockeren en te kunnen aansturen via sensoren.